Our goal - Trying to be the breeder we would want to buy our dog from!

 

Vårt mål - Att försöka vara den uppfödare vi själva skulle vilja köpa hund av!